Det er sendt ut en del informasjon ang. avlingsskadesituasjonen vi er i. Her har vi samlet det siste som er sendt ut av informasjon. 

Her er lenker til det som p.t. er lagt ut:
(Rundskrivet om presiseringene finner du i lenken til landbruksdirektoratet)

Krevende fôrsituasjon for norske bønder - Landbruks- og matdepartementet

Presiseringer knyttet til avlingsskadesituasjonen - Landbruksdirektoratet

Bondelaget samlet landbruksaktører til samordningsmøte om fôrsituasjonen - Norges Bondelag

Om beregning av avlingssvikt og erstatning - Landbruksdirektoratet

Artiklene gir presiseringer for det vi la ut i en tidligere artikkel ang. melding/søknad om avlingssvikt - forrige artikkel kan du lese her Mulig avlingssvikt i år?