En ny runde med Bygdeutviklingsmidler - tradisjonelt landbruk er rundt hjørnet.

Søknad leveres elektronisk gjennom Innovasjon Norge sin hjemmeside innen 1.august. Ta kontakt med landbrukskontoret så fort du vet du har et prosjekt du vil søke på.

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

  • Godkjent kostnadsoverslag
  • Tegninger (plan, snitt, fasade)
  • Situasjonstegning
  • Driftsplan/ driftsbudsjett
  • Næringsoppgave og selvangivelse for de to siste årene
  • Prosjektbeskrivelse

Les mer hos Innovasjon Norge

Ta kontakt med Hege G. Ottinsen - 62 56 24 24 - hege.ottinsen@stange.kommune.no