vann i glassInnen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystemer være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som produserer mindre enn 10 m3 drikkevann per døgn, som for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Brønn skal også registreres

De systemene som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann kalles et vannforsyningssystem.

Et vannforsyningssystem kan for eksempel blant annet bestå av en brønn eller et tjern.

Dere som får drikkevann fra vannforsyningssystemet må bli enige om hvem som skal fylle ut skjemaet. Det skal bare sendes inn et skjema per vannforsyningssystem.

Les mer om dette og fyll ut skjemaet på mattilsynet sine hjemmesider