FMsau

Fylkesmannen sender ut årets utgave av "Fylkesmannen i Hedmark informerer 2018". I denne folderen gir Fylkesmannen og SNO oppdatert informasjon om rovviltforvaltningen.

Folderen sendes til kommunene og rovviltkontaktene, samt et eksemplar til alle småfebønder og reineiere i fylket og storfeprodusenter innenfor ulvesonen.

Trykk på bildet for å se brosjyren på nett.