Velkommen til skogkveld på Hedmarken

Torsdag 14. juni klokka 18:00 – 21:00

Oppmøte ved anlagt snuplass hos Arne Svenskerud sør for Stangebyen etter Rv 222.

Det vil bli skiltet fra riksveien.

Program

Post 1

Informasjon om utviklingsprogrammet EDEL. Målet er at gjennom planteforedling og riktige skjøtselstiltak skal skogproduksjonen øke opp mot 50 % i løpet av et omløp. Vi viser eksempler på skjøtsel av ungskog – ved Håvard Dufseth, Mjøsen Skog.

Post 2

Granforyngelse i et 4 år gammelt hogstfelt. Er det en tilfredsstillende foryngelse her? Frank Monsen, Mjøsen Skog orienterer og viser oss hvordan skogeier selv kan sjekke dette. Info om tilskuddsordninger for 2018 og bruk av skogfond - ved Bent Roger Hegg, Hedmarken landbrukskontor.

Post 3

Effekter og erfaringer med tynning og gjødsling i granskog - ved Frank Monsen, Mjøsen Skog. Vi ser på et granbestand som både er tynnet og gjødslet.

Post 4

Bespisning

Post 5

Orientering om opprusting av snuplasser, bruer og andre flaskehalser på skogsbilveinettet etc. - ved Karl Owren, Hedmarken landbrukskontor evt. en annen.

Post 6

Orientering om utfordringer med rødhyll i foryngelsesfeltene. Hvilke praktiske tiltak kan man iverksette der rødhyllen har etablert seg? - ved Karl Owren, Hedmarken landbrukskontor. Demonstrasjon med ryddesag, ved Mjøsen Skog.

Ca. 21.00 – Avslutning og hjemreise

VELKOMMEN TIL SKOGS!

Arrangører: mjosen hlk