All brenning i eller i nærheten av skog og utmark anses i disse dager som uforsvarlig.

Skogbrann i Stange i 2006

På grunn av meget stor skogbrannfare er all utendørs bruk av åpen ild, herunder gjenstander som bruker åpen ild forbudt fra og med 6.juli 2018 og inntil forbudet oppheves.

Det presiseres at forbudet også gjelder halmbrenning, bålbrenning, bruk av engangsgrill og annen brenning som Forskrift om forebygging gir adgang til etter egen risikovurdering.

Forbudet gjelder alle personer og virksomheter over alt i Hamar, Stange og Løten kommuner. Last ned forskriften her.....

Som unntak fra pkt. 3 er følgende aktiviteter når det er gjennomført risikovurdering og tiltak:

  • motorisert aktivitet i skogbruket
  • arbeid i etablerte veg- og jernbaneprosjekter
  • aktivitet i skytterlagene
  • ordinær framføring av tog
  • grilling i egen hage

For unntakene nevnt i pk.t 4 gjelder Brann- og eksplosjonsvernloven § 5 om generell aktsomhet, og det forutsettes gjennomført risikovurdering.

Bakgrunn og vurdering

I følge meteorologen Yr og egne observasjoner er det er for tiden meget stor skogbrannfare, og situasjonen vil sannsynligvis vedvare i flere dager.

På tross av gjeldende forbud betydelig informasjon om skogbrannfaren, anser brannsjefen det nødvendig med et totalforbud nå for å begrense adgangen til å gjøre opp ild etter egen vurdering, slik Forebyggende forskrift gir adgang.

Søknader om tillatelse til å gjøre opp ild som kan antenne gras- og skogsmark vil ikke bli innvilget i forbudsperioden.

For alle personer og virksomheter gjelder brann- og eksplosjonsvernlovens § 5 om generell aktsomhet.

For ordens skyld nevnes at forskriftens forbud mot bruk av åpen ild i nærheten av og i skogsmark mellom 15. april og 15. september ikke oppheves av dagens vedtak.

Forbudet vedtas som forskrift og trer i kraft straks.

Forbudet vil kunngjøres i Hamar Arbeiderblad og andre tilgjengelige medier.

Hamar 5. juli.2018

Brannvesenet henstiller om å opptre aktsomt! Se varsel om skogbrannfare her

Dette gjør du ved skogbrann