Lite nedbør og høye temperaturer gjør at det er veldig tørt i skogen nå. Dette gir stor skogbrannfare flere steder i landet. På østlandet er det for tiden veldig høy skogbrannfare og brannvesenet ber innstendig om at det ikke må brennes bål, gress eller bråte i slike perioder!

Vi oppfordrer alle til å være veldig forsiktig og ta hensyn til skogbrannfaren!

skogbrann