Det er nærmere 300 kvadratmeter som har blitt rustet opp og fornyet. Det har blitt et nytt garderobeanlegg, vestibyle og opprusting av gymsal/kulturhus. I tillegg har bygget fått et løft når det gjelder byggtekniske løsninger, sier eiendomssjef Bjørn Lunstøeng.

Åpning Tangen samfunnshus

Stange kommune kjøpte Tangen samfunnshus for å ruste opp bygget til skoleformål, mens samfunnshuset la noe av kjøpesummen inn i prosjektet øremerket oppussing av samfunnshuset. Dette samspillet gir gode vilkår for skolen på dagtid, og til lag/foreninger innenfor kulturlivet på kveldstid. 

Foreningen Tangen samfunnshus skal organisere utleie på kveldstid og helg.

Det er entrepenøren TH Johansen som har utført arbeidet, med Ove Simensen som prosjektleder fra Stange kommune. 

De ansatte og elevene med rektor Arne Jhonny Siversten i spissen sørget for en hei dundrende åpningssermoni med å vise kultur og skoleliv gjennom et helt år på Tangen. 

Ordfører Nils Røhne sto selvfølgelig for den offisielle snorklippen, sammen med representanter fra elevrådet. Kunsteren Grete Schei var invitert til åpningen og i vestibylen henger hennes bilde "det var mange barn".

Det vanket også gaver til bygget fra Th. Johansen og Sparebanken Østlandet.

Se flere bilder fra åpningen her