Stange kommune bidrar i år til at ca. 1000 nye husstander får tilbud om høyhastighets bredbånd. Dette er områder som de kommersielle aktørene ikke har valgt å gå inn i. Og et av områdene som nå bygges ut fikk vi nasjonale midler til i 2016.

Når har Stange kommune tegnet ut noen nye områder som her legges ut på høring.

Nkom-milder

Stange kommune ønsker å søke statlig støtte gjennom ordningen Nasjonal stønad til breibandsutbygging som forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det er et krav i denne ordningen at informasjon om planlagte geografiske søknadsområder legges ut på høring, slik at alle interesserte parter kan få komme med sine innspill til kommunen.

Kommunen har interesse av at bredbåndsutbygging er best mulig for næringsliv og innbyggere, selv om tilbud om bredbånd ikke er en pålagt kommunal tjeneste. Tilstrekkelig bredbåndsdekning er viktig for innbyggernes aktive deltakelse i samfunnslivet, for næringslivets konkurranseevne og for at kommunens skal kunne utvikle og levere gode tjenester. God bredbåndsdekning er dessuten et fortrinn for tilflytting og næringslivsetablering.

Arbeid er igangsatt for å kartlegge hele kommunen og lage et forslag til hvordan vi skal få bredbånd ut i hele kommunen. Det som nå legges ut på høring er områder som ikke har grunnleggende hastighet, dvs. under 10 MBit.

Områdene som er ute på høring er:

1. Åsvang - Gråberget - klikk for kart
2. Haraset - Støa - Amundrud - klikk for kart
3. Gata - Foss - Storhov - klikk for kart
4. Solheim - Nøkleholm - Sørholte - klikk for kart
5. Sørholte - Ekeberg - Karlstad - Refsal - klikk for kart

Spørreundersøkelsen/kartleggingen?

  1.  Hvis du allerede har bredbånd, gå inn på nettfart.no for å måle hastigheten på pc. Det er viktig at dette gjøres når du er hjemme, og har tilgang til eget nett. NB! Les dette før du måler. For å måle hastighet på mobilt bredbånd, kan du laste ned en app som heter Speedtest. Den finnes tilgjengelig for både iOS og Android.
  2. Fyll ut skjema med spørreundersøkelsen vedrørende bredbåndsdekning: Kartlegging av bredbånd i Stange kommune. Svaret blir sendt rett til vår database. 

Takk for at du/dere deltar.

Høringsfrist er 25.05.2018

Høringsuttalelser/innspill

Innbyggere, bedrifter, hytteeiere, lag og foreninger og andre interesserte kan sende sine innspill og uttalelser  på mail til post@stange.kommune.no merket 18/1310, innen 25. mai 2018. Vår frist for å søke om Nkom-midler er 1. juni.

Spørsmål kan rettes til Marit Eggen Helmersen, tlf. 92265104.

Mer informasjon om status for bredbåndutbygginga i Stange finner du på Stange kommune sine hjemmesider.

Om den statlige støtteordningen til bredbåndsutbygging, se nkom.no.