E-post
Kontaktperson Leder:
Nina Sanderlien
Adresse: Bruvegen 5 A, 2312 Ottestad
E-post: nina.sanderlien@hedmark.org
Tlf.: 98607237

Kasserer:
Erna Dybvig
Adresse: Todderudbakken 5, 2312 Ottestad
E-post: ernadyb@hedmark.org
Tlf.: 95760324
Beskrivelse Foreningen har som formål å bidra til økt livskvalitet, trivsel og utvikling for beboerne ved
Stange helse- og omsorgssenter, samt å ivareta og fremme deres interesser.
Dato oppdatert 2018-04-23