Kontaktperson

Beskrivelse Foreningen har som formål å bidra til økt livskvalitet, trivsel og utvikling for beboerne ved
Stange helse- og omsorgssenter, samt å ivareta og fremme deres interesser.
Dato oppdatert 2019-09-26