Eiendommen Opseth i Vallset fikk kulturvernprisen i 2006Tradisjonen tro skal det deles ut kommunale priser og stipender også i 2019. Har du forslag på kandidater?

Stangeprisen ble opprettet allerede i 1976, og har en lang rekke med store kulturpersonligheter på prislista. Stangeprisen kan tildeles personer eller foreninger med tilknytning til kommunen som har gjort en betydelig kulturell innsats. Selve prisen er på 30.000 kroner og en diplom, sier Myhr.

Kulturvernprisen brukes til å honorere arbeid med å ta vare på materielle kulturminner i bred forstand. Eksempler på slik arbeid er god skjøtsel av eldre tids kulturminner, pietetsfullt vedlikehold og/eller restaurering av eldre bygninger, men kan også omfatte godt arbeid med kulturmark/kulturlandskap. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner. Også denne prisen er på 30 000 kroner.

Kunstnerstipendet er på 40.000 kroner og kan søkes av yrkesaktive kunstnere som er bosatt og arbeider i Stange kommune.

Skjema for innsending av forslag på Stangeprisen - klikk her

Skjema for innsending av forslag på kulturvernprisen - klikk her