Louise Gjør på Fredheim gårdsutsalg var en av dem som fikk støtte i 2017Å stimulere til næringsutvikling er viktig for regionen. Du kan søke om støtte til investeringer i bedriften og bedriftsutvikling – maksimalt 50 prosent av investeringen/utviklingen og maksimalt 50 000 kroner totalt.

Tiltaket det søkes støtte til skal gi sysselsettingseffekt. Søknadene prioriteres etter kommunenes strategiske satsningsområder.

Søknaden sendes til post@hamarregionen.net.

Søknadsfristen er 1.mai 2018.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Hamarregionen Utvikling ved Berte S. Helgestad, på  eller på 995 12 512.