Feiebilen får nå travle dager.Feiing av de kommunale vegene i Hamar og Stange kommune står for døra, og noen steder er vi allerede i gang. På grunn av en lang vinter med mye snø, har vi kommet sent i gang med feiingen i år, sammenlignet med et gjennomsnittsår.

Den sene oppstarten gjør at vi ikke kan love at vi er helt ferdige med feiearbeidene frem til 17. mai, men vi gjør det vi kan for å rekke over alle vegene før denne datoen.

Til info har det vært registrert høye målinger på støv i Hamar de siste dagene. Dette henger sammen med at vegene er tørre og temperaturene har vært relativt lave på nattestid. Tiltakene vi gjør for å bedre luftkvaliteten, er i all hovedsak å feie vegene rene etter vinteren. Hamar kommune og Statens vegvesen er i full gang med dette arbeidet i sentrum nå. Det feies med to ulike biler/kostemaskiner. 

Oversikt over feiing i Hamar og Stange kommune:
 
Uke 16Gang- og sykkelveger - 5 dager
Uke 16Tangen - 1 dag
Uke 16Kommunale hovedveger i Hamar - 5 dager
Uke 16 og 17Sentrum Hamar/Stange - 5 dager
Uke 17Nedre Storhamar - 1 dag
Uke 17Børstad, Briskebyen, Disen - 3 dager
Uke 17Bekkelaget - 3 dager
Uke 17Solvang, Smeby - 2 dager
Uke 17Prestegårdsjordet - 2 dager
Uke 17Sagatun, Ankerløkka, Rollsløkken,Vestbyen - 4 dager
Uke 17Ridabu - 2 dager
Uke 17 Hjellum - 1 dager   
Uke 18 Gata, Ilseng, Starhellinga - 3 dager
Uke 18Holsjordet, Ajer - 2 dager
Uke 18 Hamar vest, Prestrud - 3 dager
Uke 18Parken, Navneberget, Hushagafeltet - 3 dager
Uke 18Ingeberg - 3 dager
Uke 19Stormyra, Bondesvea  - 3 dager
Uke 19Mælumsløkka, Volljordet - 2 dager
Uke 19Vangli, Rysvea, Grubhol - 1 dag
Uke 19Slemsrud, Greftenenga  -.1 dag
Uke 19Greftenmoen, Kirkebyenga - 1 dag
Uke 19Åsbygda - 1 dag


Fylkesveger og riksveger: 

Vårpussen i Hamar har startet - med ny feiebil.

  • En del gater i Hamar er fylkesveger eller riksveger. Disse inngår ikke av feieplanen for Hamar og Stnage kommune. Men NCC Roads AS rengjør disse vegene i samme periode. De skal også rengjøre rekkverk/bruer og plukke søppel langs sine veger. Noe nattarbeid kan forekomme.

Avhengig av plussgrader
For å minimere støvplager, spyles det med vann når gatene feies. Vi kan bare bruke vann når det er plussgrader, så eventuelle kalde morgener kan føre til at vi ikke kan feie med full kapasitet. Lista oppdateres hvis værforhold og annet uforutsett tilsier det. 

Nå starter dugnaden med årets vårrengjøring!
Teknisk drift og utvikling inviterer også butikker og gårdeiere til samarbeid om sentrumsrenhold. Det er ønskelig at det fjernes tagging og dueskitt, rengjøres fasader, pusses vinduer og kjøres bort søppel fra gatene.