Mailen HOlmRehabiliteringskoordinator kan gi informasjon om rehabiliteringstjenester, samt ledsage videre i hjelpeapparatet. Stange kommune har flere tjenester innenfor rehabilitering og vi er opptatt av hva som er viktig for deg. Rehabiliteringskoordinator Mailen Viddal Holm  kan treffes på telefon 482 63 889, og er ansatt i tjenesteeneheten.

Rehabiliteringskoordinator jobber med:

 • Mottak for personer med behov for rehabilitering
 • Råd og veiledning om rehabilitering
 • Informere om rehabiliteringstjenester i Stange Kommune
 • Kartlegging av behov for rehabilitering
 • Koordinere tjenestetilbudet
 • Saksbehandling

Rehabiliteringskoordinator samarbeider med:

 • Spesialisthelsetjenesten
 • Stange Ambulerende Rehabiliteringsteam
 • Hverdagsrehabilitering
 • Døgnrehabilitering ved Ottestad Helse og omsorgssenter
 • Helsetjenester i hjemmet
 • Fastlegene
 • Ergo- og fysioterapeuter