Kartutsnitt KleverudI medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14, varsels det herved at reguleringsplan for overnevnte plan er tenkt endret for områder syd for Hestnestunnelen. Hensikten med planarbeidet er å kunne etablere en driftsveg for kjøreatkomst til vestsiden av planlagt nytt dobbeltspor. Det er Bane NOR som er tiltakshaver.

Se mer detaljer om saken i varslingsbrevet:

Andre plandokumenter i denne saken og i gjeldende plan kan lastes ned fra kommunens PlanDialog.

Merknader og spørsmål til planarbeidet kan sendes til erik.sivertsen@asplanviak.no eller Asplan Viak AS, pb 24, 1300 Sandvika.

Merknader kan også sendes til på e-post til kommunen på lfo@stange.kommune.no.

Frist for innspill er 12. april 2018.