Plankart Nedre Tømte

Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt boligområde med variert bebyggelse av lavblokk og kjedede boliger, for opp til om lag 120 boenheter på Nedre Tømte i Sandvika, nord i Stange kommune. Det tilrettelegges også for en barnehage med opp til ni avdelinger i planen. Det er Block Watne og Stange kommune ved eiendomsavdelingen som er tiltakshaver i denne saken.

Plandokumentene kan lastes ned fra kommunens Plandialog:

Uttalelser til planforslaget kan sendes til Stange kommune, pb 214, 2336 Stange kommune, e-post post@stange.kommune.no eller via kommunens Plandialog innen 26. april 2018.

Illustrasjon Nedre Tømte