Produksjonstilskudd og avløsertilskudd for 2017 ble utbetalt i februar (ca.20.02). Vi oppfordrer alle til å gå igjennom sine utbetalingsbrev for å kontrollere at du har fått utbetalt det tilskuddet du skal ha. Utbetalingsbrevet finner du i din altinn. Vi minner også om at fristen for å klage på utbetalingsvedtaket er tre uker fra brevet ble mottatt. Skriftlig klage sendes til landbrukskontoret per post eller epost. Ta kontakt hvis du lurer på noe.

Hedmarken landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange

hege.ottinsen@stange.kommune.no / 62 56 24 24

 

Nytt søknadsskjema åpnet forøvrig 1.mars og fristen for å søke er 15.mars. Det er husdyr som skal registreres nå i mars.