Søknadsskjemaet for produksjonstilskudd åpnet 1.mars og vil være åpent fram til 15.mars.

Dette er del 1 av produksjonstilskuddsøknaden for 2018. Det er nå husdyr som skal registreres. For sau og ammegeit beregnes tilskuddet ut fra det som registreres nå i mars, for øvrige husdyr vil denne registreringen utgjøre halve husdyrtilskuddet for 2018. Dyretallet som registreres blir også med i grunnlaget for avløsertilskuddet.

Telledato er 1.mars. Absolutt søknadsfrist er 15.mars! Det er lurt å søke i god tid før fristen.

Søknaden leveres elektronisk gjennom altinn.

Søk om følgende i del 1:

  • Husdyrtilskudd (unntatt bikuber)
  • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
  • Driftstilskudd til melkeproduksjon
  • Driftstilskudd til spesialisert kjøttefeproduksjon

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

  • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • Tilskudd til grovfôrareal

(De to sistnevnte punktenesøker du om i del 2, men du må ha registrert i søknadene de dyrene du disponerer 1.mars for at disse skal tas med i tilskuddsgrunnlaget for de to tilskuddsordningene).

Les mer på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Vi oppfordrer alle til å lese gjennom veiledningsheftet! Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe!