Listen ligger også ute i informasjonssenteret og på Vikasenteret.

Klagefristen er 6 uker fra lista blir lagt ut.  Det kan klages på eiendomsskattevedtaket hvert år, såfremt det ikke er klaget med samme begrunnelse tidligere år.

Eventuell klage må være skriftlig og sendes Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange innen 12. april 2018. Eller på epost til post@stange.kommune.no

Les mer om eiendomsskatt her.....