Kreftkoordinatorene i Stange og Hamar inviterer til ti ukers mestringskurs med fysisk aktivitet for kreftrammede.

Målgruppa for kurset er personer bosatt i Stange eller Hamar som har eller har hatt kreft, og som ønsker å komme i bedre form. Det er gratis å delta.

Det blir trening ute og inne i Ankerskogen for kursdeltakerne. Foto: Ingse Kjernmoen, Hamar kommuneKurset vil foregå i Ankerskogen på onsdager kl 12-14.30 med oppstart 1. april. Siste kursdag er 13. juni. Kurset har hver gang en temadel og en treningsdel. Treningen vil være godt tilpasset målgruppa, og vil foregå både inne og ute.

Deltagerne tilbys samtale og fysisk test før og etter kurset. Deltakere bes melde seg på senest 19. mars. beskjed om plass gis innen 23. mars. 

Kursledere:

  • Unn Torill Tveitane, kreftsykepleier og kreftkoordinator i Stange kommune
  • Marte-Lill Solstad, kreftsykepleier og kreftkoordinator i Hamar kommune
  • Stine Olsen Kirkevik, fysioterapeut Frisklivssentralen Hamar og sertifisert Aktiv-instruktør med kompetanse på trening av kreftpasienter.

Påmelding og informasjon:

Les mer om kurstilbudet i denne brosjyren.