Flyfoto Brynsåsen steinbrudd (Foto: Rambøll)I forbindelse med de store regionale samferdselsprosjektene på Hedmarken genereres store mengder sprengt fjell og mineralske løsmasser med et naturlig innhold av metaller. Derfor har det oppstått behov for et inert deponi. (Inert betyr treg og brukes om stoffer som ikke reagerer lett med andre stoffer).

Hamar Pukk og Grus AS søker derfor Fylkesmannen i Hedmark om tillatelse til etablering av et inert deponi. Deponiet skal kun motta naturlige masser med deponeringsbehov på grunn av forhøyede bakgrunnskonsentrasjoner av metaller, og ikke avfall. 

Dokumenter

Høringsuttalelse gis til Fylkesmannen innen 18. mars 2018