Laboratoriesvaret legger seg rett inn i Gerica (fagsystem for helse og omsorgstjenester) med kurvevisning av prøvesvar. Dette er en funksjon som våre tilsynsleger har ventet på lenge. Norsk Helsenett sikrer krypterte overføring av helseopplysninger mellom helseaktører.  

Diagram på prøvesvar

 

 

 

 

 

Tidligere kunne det ta opptil en uke fra prøveresultat ble sendt via posten til det ble mottatt i kommunen.  Nå mottar vi resultatet få minutter etter at prøven er analysert ved laboratoriet. Tilsynslegene ved våre Helse- og omsorgssentre får startet adekvat behandling for pasientene tidligere, sier systemansvarlig Mona Bugge Haug.

Mona Bugge HaugI Gerica er data beskyttet slik at kun de ansatte som har tjenestlig behov ser opplysningene.
Foreløpig har dette vært en testfase sammen med Sykehuset Innlandet, men fra i dag skal postombringing av Laboratoriesvar stanses helt og kun digital forsendelse gjelder. Nok en milepæl er oppnådd!