Rådyr. Foto: Terje JohannesenKommunen har i hele vinter vært i tett dialog med Mattilsynet vedrørende nødfôring av hjortevilt. Det er spesielt rådyrene som sliter under de snøforholdene vi har nå. Det er mange som har ønsket å fôre rådyr, og kommunen har koordinert dette mot Mattilsynet.

Mattilsynet har stilt følgende kriterier for at kommunen kan gi tillatelse til nødfôring;

  • Konkret beskrivelse av lokalitet, stedsnavn. Gjerne merket på en kartutskrift vedlagt søknaden.
  • Hvem som er ansvarlig ved den enkelte fôringsplassen; navn og tlf.nr.
  • Beskrivelse av hva det skal det fôres med.
  • Angi tidsrom for når det skal drives nødfôring, samt nedtrapping. Her anbefales det å fôre helt til snøforholdene tillater å avslutte.

I tillegg krever Mattilsynet at det føres tilsyn med fôringsplassen minst annenhver dag og at en melder fra til kommunen eller Mattilsynet om en observerer dyr med avvikende atferd. Disse skal sjekkes ut av autorisert personell umiddelbart. Døde dyr skal det tas CWD prøve av. Dette utfører kommunen.

Det er kun tillatt å drive nødfôring fram til 15.april.

Det er kun lov til å drive nødfôring, det er ikke tillatt å legge ut saltslikkesteiner.

Det er viktig å vurdere hva en skal fôre med. Høy er ikke anbefalt da det kan bli for tørt og "pakke" seg i magen på dyret. Gulrot og epler blir gjerne brukt, men en bør huske på å dele opp dette i små biter så dyrene klarer å spise det. Prøv å unngå at bitene fryser fast til bakken. Ofte er det slik at noen få dyr kan jage unna de andre. Da er det fint om en kan spre maten utover et større område, det tilIater flere dyr å spise.

Det viktig å tenke på at om en først ønsker å starte med nødfôring kan en ikke plutselig stanse opp nå når vi går inn i den tøffeste perioden for dyrene. Da bør en fortsette med nødfôringen til snøforholdene tillater å avslutte, eller fram til 15.april. En bør også se for seg at elgen kan tenke seg en litt enklere matbit. Da kan fôret fort gå unna. Ha derfor en plan på hvor du kan skaffe mat slik at du ikke går tom.

Ønsker du å starte nødfôring, lag en oversikt med nevnte kriterier og ta kontakt med koorinator i kommuen; Leif Skar på mail: leif.skar@stange.kommune.no

Kontaktperson i Stange kommune for dyr med avvikende atferd eller døde dyr; Fallviltgruppas vakttelefon, tlf. 959 13 734.

 

For flere tips om vinterfôring av rådyr kan du lese dette heftet utarbeidet av NJFF- Akershus:

https://www.njff.no/nyheter/PublishingImages/Lists/Nyheter/EditForm/Hvordan%20fore%20r%C3%A5dyr.pdf#search=vinterforing%20r%C3%A5dyr

Foto: Terje Johannessen