Lina F OrreArealplanlegger

Lina Frogner Orre

Tlf.: 48143178

Ansvarsområde: Utarbeidelse av områdeplan, detaljplan, behandling av private planforslag og kulturminneplan. Veiledning og kundebehandling