Medisin dispenserMedisindispenser letter hverdagen

Evondos automatiske medisineringstjeneste består av en medisindispenser som plasseres hjemme hos tjenestemottakeren, samt et fjernpleiesystem som gjør det mulig for sykepleiere og pårørende å overvåke dispenseren. Målene med dispenseren er:

 • Redusert avvik ved medisinering forbedrer pasientsikkerheten.
 • Rett medisin til rett tid gir tjenesmottakerens bedre helse og økt velvære.
 • Tjenestemottakeren slipper å vente på hjemmesykepleien, og kan derfor enklere gjøre avtaler utenfor hjemmet.
 • Økt grad av selvstendighet gir bedre livskvalitet og helse.
 • Tjenesten gir tjenestmottakeren mulighet til å bo lenger i eget hjem, istedetfor på institusjon.
 • For pårørende betyr medisindispenseren også bedre livskvalitet med mindre stress og færre bekymringer.
 • Hjemmetjenesten og pårørende kan kommunisere med tjenestemottakeren via dispenserens lettleste skjerm.

Slik virker medisindispenseren:

 • fylles med medisinruller fra apoteket, som inneholder de riktige legemidlene i riktige doser

 • leser automatisk av doseringsinstruksene for legemidlene på rullen

 • tilbyr deretter legemidlene i riktig dose på riktig tidspunkt, i en pose som er lett å åpne

 • minner tjenestemottakeren på å ta dosen med lyd, lys, tekst og tale, eller en kombinasjon av disse

 • sender alarm til hjemmetjenesten dersom medisinen ikke tas

 • påminner hjemmetjenesten om når det er på tide å sette inn en ny medisinrull

Evondos medisindispenser er lett å bruke; tjenestemottakeren trenger bare å trykke på den store grønne knappen på maskinen, hvorpå dispenseren automatisk deler ut riktig dose. Medisiner som ikke blir tatt, lagres i et kammer inne i den låste dispenseren. Slik er medisindispenseren også et sikkert lagringssted for legemidler.