Nytt vannbehandlingsanlegg på HIAS

Bygget blir på ca. 100x20 meter, og vil etter planen levere vann til abonnentene fra desember 2021. Les mer om saken på HIAS sine nettsider.