Samfunnsplanlegger

Ellen C. R. KlavenessEllen Klaveness
Tlf: 62562151

Ansvarsområde: Overordnet planlegging, herunder kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel