Stange idrettsråd, her representert med Jan Vestli, Anne Haugen Mikkelsen, Tor Haugstulen og Erik HoelIdrettsrådet er valgt av idretten i Stange og skal fungere som et samordningsorgan for all idrett i kommunen, de har høringsrett i saker som angår idretten – bruk dem!

Forrige helg var det arbeidsmøte sammen med  ny koordinatoren for idrett og friluftsliv i Stange kommune, Line Kongssund. Målet er  å styrke samarbeidet mellom kommuen og drettsrådet! Et slikt samarbeid er «vinn-vinn,» vi har felles mål om å skape levende og bærekraftige lokalsamfunn der idrett og fysisk aktivitet er en viktig bidragsyter innenfor å skape tilhøringhet og gode møteplasser!

Positive arener

Temaer som ble berørt denne dagen var hvordan idretten  i Stange skaper positive arenaer for barn- og unge, som ikke nødvendigvis bestandig vil nå toppen, men har glede av samholdet og helsegevinsten som gis med fysisk aktivitet? Viktigheten av godt planarbeid, både for å opprettholde arenaer for idrett og fysisk aktivitet, samt utbygging av nye anlegg i Stange.  Mulighetene for et tettere samarbeid mellom idrett og friluftsliv i kommunen, og hvordan gode støtteordninger kan være med på å skape aktivitet slik at enda flere oppnår gode helsevalg gjennom hele livsløpet!

Idretten har vært og er en viktig bidragsyter innenfor folkehelse, dette ønsker idrettsrådet i Stange å være med på å synliggjøre enda bedre!

Nesten alle landets kommuner har sitt eget idrettsråd, Stange idrettsråd består av leder Erik Hoel, Jan Vestli, Anne Haugen Mikkelsen, Magne Hekne, Tor Haugstulen, Elisabeth Mickelson og Merete Nissen Westgaard.

Bildet: Fra venstre Jan Vestli, Anne Haugen Mikkelsen, Tor Haugstulen og Erik Hoel