Område

Kart

Tidsrom for tømming

OttestadSlamtømming Ottestad - klikk på kartetJanuar-februar
Stange vestbygd sørSlamtømming Stange vestbygdJanuar- mars
Tangen og StrandlykkjaSlamtømming Tangen - Strandklykkja. Klikk på kartetMars-juli
Romedal almenningRomedal almenning - klikk på kartetJuli-august
Romedal og GataRomedal-Gata. Klikk på kartetAugust-oktober
Ilseng og StarhellingaIlseng og STarhellinga. Klkk på kartetOktober-desember

Vennligst klargjør anlegget for tømming. 

Telefon til Br. Stenskjær 62974000