De fleste var samlet i rådhuset til bevertning, taler og sang.

Gullklokkeutdeling 2017

Foran fra venstre: Ingrid Sellevold, Helga Holt, Jeanett Haave, Wenche Sæther, Nils, Inger Steina, Bente Habberstad Ryen og Berit Thorsrud. Bak f.v.: Erik Børresen, Jarle Monsen, Unni Marianne Kurseth, Inger Olin Vaag, Randi Østli, Anita Egseth, Anita Morønning, Helene Tryli, Ingeborg Kolstad,Rune Skaar, Pål Andre Moen, Stine Grinden Pettersen, Arild Nordengen, Inger Andersen, May Hårseth og Mona Nilsen.

Gullklokker 2017

Foran fra venstre: Marianne Galtestad, Anne Berit Jensen, Bjørg Kristin Furulund, Nils, Tordis Nymoen, Susanne Marie Grønhaug og Eli Osvold. Bakerst fra venstre: Kari Dybdal, Ester Narmo Berg, Line Hegsvold, Bjørnar Idsø, Vegard Nordby, Knut Olav Bekkelund, Stein Rusten, Tom Werner Hansen, May Helen Hanstad og Gro Faugstad Oweineh.