Ledende helsesøster Brit Stensrud

1.dose

  • Onsdag 19.09.18 kl. 1530-1730
  • Torsdag 27.09.18 kl. 1530-1730

2.dose

  • Onsdag 24.10.18 kl. 1530-1730
  • Torsdag 01.11.18 kl. 1530-1730

Timebestilling er ikke nødvendig. Ta gjerne med vaksinekortet dere har fått tidligere

Dose 3 til dere som fikk dose 1 og 2 i januar 2018

  • Tirsdag 03.07.18 kl. 1530-1730
  • Torsdag 05.07.18 kl. 1530-1730

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.  

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 fikk uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også  tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. 

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine finner du på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine