Jernbane Espa-TangenOppstart av forberedende arbeider med blant annet anleggsveg som senere blir atkomstveg til nye Tangen stasjon, ser ut til å bli utsatt. Dette er på grunn av manglende finansiering i forslaget til statsbudsjettet for 2018. Bakgrunnen for dette er særlig at det nå er ønskelig å se på hele strekningen fra Kleverud til Åkersvika under ett. Bane NOR har beklaget utsettelse og de komplikasjoner det måtte medføre.

Reguleringsplan for strekningen Sørli –Åkersvika er under forberedelse med forventet oppstart vinter 2018. 


Les Bane NOR sin informasjon her