Kurset er et refleksjonskurs over sju kvelder med temaer som verdier, holdninger, kommunens støttende nettverk, flerkulturell forståelse, familieliv og støtte til foreldre.

Marte Godsveen Lauvdal

Vi ser på det å være frivillig i folks hjem og reflekterer over hvordan man kan bruke seg selv i møte med barn og familier for en periode. For det er nettopp det Home-Start Familiekontakten er; en frivillig er hos en småbarnsfamilie, med minst ett barn under skolealder, 2-4 timer i uka i en periode på ca. et halvt år, noen ganger kortere eller lengere. Litt hjelp og støtte, avlastning eller bare det å ha en person man kan ”slå følge med på veien” kan komme godt med i fasen som småbarnsforeldre.

Som frivillig i Home-Start Familiekontakten Stange blir du inkludert i en flott gjeng. Per dags dato har vi ni aktive familiekontakter. De frivillige som har lyst og mulighet møtes en gang i måneden for en felles lunsj/kaffe sammen med koordinator. Noen ganger har vi tematreffer med nyttig informasjon eller veiledning. 
 
Hvis du tror at dette er noe for deg så er du hjertelig velkommen til å være med på kurs! 

Ta kontakt for mer informasjon eller hvis du ønsker å melde deg på!

Koordinator Home-Start Familiekontakten Stange, Marte Godsveen Lauvdal, telefon 95473879