Claus Bendekes veg 32Formålet med reguleringen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse. Planen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 

Planen har ID: 0417 327 og kan følge på kommunens Plandialog

Merknader kan sendes til thea@heiark.no eller pr post til:
HeriArk AS, Olav Trygvasonsgate 92 c, 2317 Hamar, innen 19. januar 2018.