Rektor Anne Mette RøstI følge utdanningsnytt.no gruser vallsetingene alle i lesing. De nasjonale prøvene tar for seg elevenes ferdigheter i regning, lesing og engelsk, og måles ved såkalte skalapoeng. I femte trinn er det tre mestringsnivåer, der nivå tre betyr høyest ferdigheter. I lesing betyr 58 skalapoeng og høyere at skolen er på mestringsnivå tre. Vallset skole er på 64 skalapoeng i lesing – de nest beste skolene i landet har «kun» 59 poeng.

Det var en stolt og glad rektor Anne Mette Røst som mottok denne beskjeden. Hun er veldig glad for at den grundige jobben de har gjort gir slike resultater, og roser sine ansatte.

Stangeskolene over landsgjennomsnittet

Resultatene totalt for Stangeskolene viser det høyeste resultatet for 5. trinn for de siste fire årene, og hele fem poeng bedre i lesing enn forrige år. Resultatene i Stange er høyre enn gjennomsnittet for både Hedmark fylke og landet.

Tallene for 2017:

FagStangeHedmarkNorge
Engelsk525150
Lesing535050
Regning525150

Se alle resultatene fra nasjonale prøver 5. trinn på skoleportens sider.