Budsjett 2018Med bakgrunn i vedtatte, økonomiplan for Stange kommune for 2017 – 2020, er økonomiplanen for 2018 – 2021 utfordrende, sier rådmann Stein Erik Thorud. Hvert år i planperioden er budsjettet saldert ved bruk av disposisjonsfond.
Dette er en situasjon som ikke kan vedvare. Kommunens behov for økning av utgifts-/aktivitetsnivå er større enn inntektsveksten. Ved budsjettbehandlingen for 2017 ble det lagt klare føringer på at eventuelle nye, eller økning, av oppgaver måtte gå på bekostning av eksisterende aktivitet.

Denne situasjonen er tilsvarende for 2018 – 2021. De statlige inntektsforutsetningene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er ikke store nok til å dekke dagens aktivitetsnivå og forventninger til nye oppgaver i kommunal
sektor, ei heller i Stange kommune. Dette gjør at vi har en situasjon hvor vi ikke har dekning for all eksisterende aktivitet, i tillegg til de nye oppgavene regjeringen forutsetter utført i sitt forslag til statsbudsjett. Det er derfor viktig at arbeidet med bedre/mer effektiv bruk av ressursene fortsetter.

Se budsjettforslaget her.....