Innovasjon Norge støtter investeringer i driftsbygninger/produksjonsanlegg i landbruket. Det kan gis tilskudd på inntil 20 % av kostnadsoverslaget eller maks kr 1 000 000,-.

Prioriterte tiltak:

 1. a) Grovfôrbasert husdyrproduksjon. Herunder gjødsellager og driftsbygninger til aktiv setring
  b) All økologisk produksjon
 2. Planteproduksjon for salg
 3. Kraftfôrbaserte produksjoner
 4. Andre søknader

Ikke prioriterte tiltak:

 • Sau vil ha lav prioritet i 2017 på grunn av markedssituasjonen. Det vil ikke bli gitt tilskudd til nyetablering eller til vesentlig kapasitetsutvidelser på sau, så lenge markedet er i ubalanse.
 • Det vil ikke bli gitt tilskudd til kylling eller svineproduksjon, på grunn av markedssituasjonen

 

Ta kontakt med kommunen så tidlig som mulig hvis du skal søke. Søknaden må være innsendt innen 1.desember!

Tiltaket kan ikke være igangsatt før søknaden er ferdig behandlet.

Søknaden leveres elektronisk gjennom Innovasjon Norge sin hjemmeside og følgende vedlegg skal være med:

 • Godkjent kostnadsoverslag
 • Evt. tegninger (plan, snitt, fasade og situasjonstegning)
 • Driftsplan
 • Næringsoppgave og selvangivelse (skattemelding) for de siste 2 årene
 • Prosjektbeskrivelse

Les mer hos Innovasjon Norge.