Linderud

Det er Rambøll AS som vegne av Erik Nielsen fremmer planforslaget for Linderud opplevelsespark med konsekvensutredning. Planområdet ligger ved E6-krysset ved Skavabakken (Innlandsporten), 3 km øst for Tangen sentrum. Det er i dag en mindre dyrepark i området. Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for en utvidelse av dyrepark, samt at virksomheten skal utvides til å inkludere bl.a. vikinglandsby, utleiehytter, rasteplasser og fornøyelsespark. Planområdet er på 892 daa.

Plandokumentene kan lastes ned fra kommunens PlanDialog:

Uttalelser til planforslaget kan sendes til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange kommune, e-post post@stange.kommune.no eller via kommunens Plandialog innen 8. januar 2018

Linderud