Kommunen benytter også data fra folkeregisteret og det kommunale administrasjonssystemet for å ha oversikt skolepliktige barn i kommunen. Det er derfor viktig at foresatte sørger for at folkeregisteret har korrekte data om familien.

skolesekkHvilken skole skal barnet ditt gå på?

Det er barnets bostedsadresse som er utgangspunktet for skoletilhørighet. 
Saksgang ved skolestart: 
  • Skolene sender ut brev til foresatte. 
  • Foresatte bruker den elektroniske løsningen for innmelding til 1.trinn eller fyller ut mottatt skjema fra skolen. Skjemaet for elektronisk innmelding finner dere her.
  • De som velger et privat skolealternativ, må gi beskjed til nærskolen eller til Stange kommune. 
  • Eventuell søknad om utsatt skolestart sendes direkte til Stange kommune ved oppvekst (et slikt vedtak krever sakkyndig vurdering fra HIPPT).
Skolene arrangerer skolebesøk for nye førsteklassinger så barna kan bli kjent med skolen de skal gå på. Dette skjer i samarbeid med barnehagene i kommunen.