TA STYRING!logo frisklivssentralen

er et gruppebasert kurs med målsetning om aktivitet og deltakelse for økt livskvalitet. Vi møtes 2 ½ time hver gang, 6 ganger. Tilbudet koster kr 300 som dekker materiell, frukt, og kaffe/te. 
Ta kontakt med Frisklivssentralen for mer informasjon! 

Frisklivskurs Ta styringEr Frisklivskurs noe for deg?

  • Er du mellom 25 og 45 år og har helseutfordringer?
  • Har du smerter, lettere psykiske plager eller utmattelse?
  • Har du et ønske om å være mer aktiv og deltakende?
  • Vil du jobbe for en endring?

Last ned flyeren her.......