Dette skal gjøre det enklere for både forvaltere, driftspersonell, håndverkere, brukere, eiere og «drifte» bygningene. Eiendomsavdelingen ønsket bedre oversikt over dokumentasjon på utført arbeid, av hvem og på hvilke bygg. IK-bygg og Boligmappa gjør dette arbeidet enklere for kommunen.

BoligmappaGjennom IK-bygg har vi et samarbeid med boligmappa og håndverksdata, sier drifts- og vedlikeholdsleder Terje Emil Dahl. Dette gjør at vi får et «servicehefte» for hvert bygg som følger bygget digitalt. Her kan vi se dokumentasjon på utførte arbeider fra elektrikere, rørleggere eller andre håndverkere. Når vi har tilsyn og kan legge fram dokumentasjon gjennom boligmappa og IK-bygg har vi full kontroll på tilsynsmyndighetenes krav og fremstår som seriøse. Alle håndverkere som utfører tjenester i byggene, må sørge for å oppdatere boligmappa, sier Dahl. Vi har gått så langt at vi har satt som krav til de vi inngår rammeavtale med innenfor håndverkstjenester må være medlemmer av boligmappa.

Vaktmesterne jubler

Alle vaktmestrene bruker i dag et system som heter IK-bygg, her registreres alt som gjøres med byggene. Nå «snakker» disse systemene sammen, og derfor kan de enkelt finne oppdatert informasjon om drift og vedlikehold i boligmappa.

Boligmappa

Boligmappa er det eneste servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere. Dokumentasjon publisert direkte fra en kvalifisert håndverker, gir deg og din bolig ekstra trygghet og verdi. Du som boligeier kan loggføre egeninnsats og legge inn kvitteringer, bilder og annet nyttig, sier daglig leder Per-Christian Svendsen. 
Til sammen blir dette et komplett servicehefte for boligen din. Siden boligmappa følger boligen ved et salg, er det lurt både for deg og fremtidige eiere. God historikk er det verdt å ta vare på.

Bildet: Godt samarbeid om boligmappa på kommunale bygg: Fra venstre Eirik Vigeland, Per-Christian Svendsen, Svein Tore Aaen, Erik Dufseth, Jørgen Rudi, Terje Emil Dahl, Gunnar Pettersen og Christer Lysfjord .