Felles for alle bassengene er at det under arbeidet kan være noe ustabilt trykk, samt at det i etterkant kan være en svak smak av klor i vannet og noe misfarging. Vannet er helt ufarlig både å drikke og bruke.

Arbeidet vil foregå på dagtid, med unntak av Espa. 

Høydebasseng for drikkevann - BottenfjelletGata/Vallset – Utføres onsdag 1. november

Tettbebyggelsen i Gata vil bli berørt. 

Espa – Utføres fredag 3. november (fra kl. 16.30 og utover)

Noen husstander samt skolen vil bli berørt.

Arstad-bassenget – Planlagt utført onsdag 8. november

Hele Bekkelaget og Sandvika kan bli berørt. Om alt går etter planen skal ingen miste vannet helt, og arbeidet skal være utført innen arbeidsdagens slutt.

Bottenfjellet – Utføres: uke 45 eller 46

Alle beboere med offentlig vann i Åsbygda kan oppleve uregelmessig trykk, men ingen skal etter planen miste vannet helt.