Et eksempel på godt interkommunalt samarbeid
Tirsdag 17.oktober ble kursdag 1 for deltakerkommunene i Hamarregionen avviklet på Herredshuset i Moelv. Det har vært stor interesse i alle tre kommunene; Ringsaker, Løten og Stange, og deltakerlista teller i overkant av 80 ansatte.
 
Målet er bedre kvalitet på tjenestene, ved å sette fokus på etikk og verdier i tjenesteutøvelsen. Dette gjøres best ved hjelp av systematisk etisk refleksjon. Etisk refleksjon bør ledes, og da er det nødvendig med opplæring - og trening i metodikk.
 
Kursdeltakerne får innføring i følgende tema i løpet av det tre dager lange kurset: 
  • Etikk, verdier og etiske dilemma 
  • Hva er etisk refleksjon og etisk refleksjonsmetodikk?
  • Hvorfor er etisk refleksjon en viktig del av utvikling av faget og tjenestene?
  • Bruk av etisk refleksjonsmodell og andre verktøy og metoder for etisk refleksjon
  • Gjennomføring av etisk grupperefleksjon
  • Organisering av refleksjonsgrupper

Lederforankring

I september ble dagssamlingen «Etikk og etisk refleksjon som naturlig del av ledelse» arrangert for avdelingsledere i helse- og omsorg.   
I helse- og omsorgstjenestene handler etikk om service og kvalitet, om hvordan tjenestene bør være. Det betyr at ledelse er avgjørende, - at leder legger til rette for god etisk praksis. Det handler også om holdninger, verdier og ferdigheter både hos den enkelte medarbeider og om organisasjons-kulturen i staben som helhet.

Kursdag 1

Spennende interkommunalt samarbeid

Løten, Stange og Ringsaker arrangerer begge kursene i fellesskap, med god støtte fra Fylkesmannen i Hedmark.  Et godt interkommunalt nettverkssamarbeid, denne gangen mellom Hedvig Fevik og Laila Jenssveen fra Løten kommune, Hanne N Hollekim fra Stange kommune og Lise Tronstad og Marit Sjørengen fra Ringsaker kommune muliggjør den praktiske gjennomføringen. 
 
Faglig ansvarlig for kurset er Hanne N Hollekim. Hun jobber som rådgiver på helse og omsorgsområdet i Stange kommune og som veileder i KS i den nasjonale satsingen «Samarbeid om etisk kompetanseheving».