Fra uke 38 og fram til i desember vil Skøyen bru være delvis stengt eller ha begrenset framkommelighet.  Omkjøring blir skiltet.
For opplysninger vedrørende utbedringen ta kontakt med  Viggo Svendsen, mobil: 406 22 102.