HelsetvegenDet er Bane NOR som er tiltakshaver i denne saken og Asplan Viak AS er utførende konsulent. Planområdet er på ca 35 daa og ligger 1 km vest for Tangen. Hensikten med planen er å legge om deler av dagens Helsetvegen til en annen trasé, og å tilbakeføre deler av dagens Helsetvegen til jordbruk. Det er tenkt at den nye Helsetvegen skal kunne nyttes av Bane NOR i forbindelse med den nye jernbanetraseen.

Plandokumentene kan lastes ned fra kommunens Plandialog: http://tema.webatlas.no/stange/Planinnsyn

Uttalelser til planforslaget kan sendes til Stange kommune, pb 214, 2336 Stange kommune, e-post post@stange.kommune.no eller via kommunens Plandialog innen 2. november 2017

Helsetvegen