Gravid mageDet er forsket mye på alkoholbruk i svangerskapet og de alvorlige skadene dette påfører fostre. Mye alkohol under svangerskapet, kan gi verre seinskader enn røyk, kokain og heroin. Forskningen har ikke gjort det mulig å fastsette en sikker nedre grense for hvor mye man kan drikke under svangerskapet uten å påføre fosteret skade. Derfor er anbefalingen fra norske helsemyndigheter at gravide er avholdende under hele svangerskapet.

Risikoen for alvorlige skader på det ufødte barn er altså uforutsigbar. Men gleden ved å drikke litt i svangerskapet vil uansett aldri overgå sorgen over å få et sykt barn. Derfor har de aller fleste en klar holdning til at man ikke skal drikke når man er gravid. Kvinner som ikke vil avsløre sin graviditet for tidlig, lærer seg også kreative måter å takke nei til alkohol på.

Hvis du er bekymret for at du drakk alkohol før du oppdaget at du var gravid, eller du synes det er vanskelig å la være å drikke underveis, kan du snakke med fastlegen eller jordmoren din.


Les mer på AV-OG-TIL sine hjemmesider