Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak - RMP

Søknadsfristen er 1.oktober - søknaden leveres elektronisk i altinn
Vi tar også imot papirsøknader.

Last ned veiledningshefte for full oversikt over ordningene.

For å komme til søknaden TRYKK HER!

Oversikt over aktueller tilskudd:

Tilskudd til tiltak innen kulturlandskap

  • Tilskudd til drift av beitelag (organisert beitebruk - søknadsfrist 20.oktober)
  • Tilskudd til skjøtsel av artsrike slåttemarker og verdifulle innmarksbeiter
  • Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon
  • Tilskudd til skjøtsel av setervoller og seterlandskap
  • Tilskudd til skjøtsel av automatisk freda kulturminner

Tislkudd til tiltak mot forurensning

  • Tilskudd til utsatt jordarbeiding
  • Tilskudd til grasdekte vannveier og grasdekte vegetasjonssoner
  • Tilskudd til vedlikehold av fangdammer og gårdsdammer
  • Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
  • Tilskudd til ugrasharving og hypping/radrensing

 

Hvis du har spørsmål så ta kontakt med oss i god tid før fristen!
Hvis du kommer innom for å få hjelp til å fylle ut søknaden, må du huske å ta med bankbrikke el. for å logge inn i altinn.