BeverhytteForskriften legger opp til at kommunen skal fastsette mål for utviklingen av beverbestanden og gjennom lokal forskrift åpne for jakt i hele eller deler av kommunen. Det er ikke lenger noe krav om valdgodkjenning eller kvotetildelinger. Det må imidlertid foreligge en avtale mellom grunneier og jeger. 

Vilt og innlandsfiskenemnda vedtok 05.08.17 å legge ut forslag om åpning av jakt på bever og mål om forvaltning av bever i Stange kommune til offentlig ettersyn. 

Det er ikke adgang til jakt på bever i Stange kommune før kommunestyret i Stange kommune har fattet vedtak i denne saken i løpet av høsten 2017.

Stange kommune ber om at eventuelle innspill til forskrift og målsettinger sendes Stange kommune, postboks 2014, 2336 Stange. Eller på epost: post@stange.kommune.no. Fristen er 4. oktober 2017.