Vi har for tiden to ledige stillinger hos oss, et vikariat og en full stilling.

Vi trenger en ny medarbeider i 100 % stilling for forvaltning og rådgiving innen jordbruksfaglige tjenesteområder.

Arbeidsoppgavene blir:

  • Regionalt miljøprogram (RMP)
  • Bygdeutviklingsmidler - bygdenæringer, næringsutvikling i landbruket
  • Deltakelse i kommunens arbeid med kommuneplan, næringsplan og energi- og klimaplanarbeidet
  • Landbruk og klima
  • Andre aktuelle oppgaver avhengig av kompetanse og kontorets behov

For mer informasjon om stillingen, se WebCruiter. Søkanden leveres også gjennom WebCruiter.

Søknadsfrist 28.september 2017.