Her er hele gjengen samlet.
Hver fredag samles trivselslederne til lunsj sammen med de voksne kontaktpersonene.
Her blir de bedre kjent, setter opp plan og velger trivselsleker for kommende uke.
Planen for neste uke deles ut til alle klasser, slik at lærerne kan forberede og gjøre  elevene
nysgjerrige på det som kommer av aktiviteter.
Nå er det mange som gleder seg til nye aktiviteter.